Categories:

Grisar har ett stort behov att få böka, och i Sverige finns det därför krav på att grisar ska ha tillgång till strömmedel i boxen. Grisar som inte får utlopp för sitt behov att böka utvecklar olika beteendestörningar […]
Kategorier
Hemsidan drivs av
Arkiv