I slutet på 2011 blev utredningen om en ny djurskyddslag klar, men trots det har det fortfarande inte kommit någon proposition om en ny djurskyddslag från regeringen. Den skulle ha kommit igår men ett nytt datum har inte angetts. Hur som helst kommer det inte  bli aktuellt med en ny djurskyddslag innan valet i september. Tydligen är inte djurens välfärd så viktig här i Sverige trots att vi ofta stoltserar med att vi har en av världens bästa djurskyddslagar. Men det finns alltid utrymme för förbättringar och utveckling. En förändring som dock har införts och började gälla 1 april var förbudet mot tidelag med djur, inte en dag förtidigt!

Några av de förslag som diskuterats till den nya djurskyddslagen är:

  • Obligatorisk ID-märkning av katter. Det skulle öka kattens status och kunna minska antalet hemlösa katter.
  • 16-årsgräns för att äga djur. Det är ett stort ansvar att äga djur och därför tycker jag det är rimligt att ingen under 16 år ska kunna äga ett djur. Jag tycker också att ökat djurskydd och välfärd för djuren borde baseras på ökad kunskap hos djurägare och att det inte borde vara lika enkelt att skaffa djur som det är idag. 
  • Förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Elefanter och sjölejon är inga domesticerade djur och det är svårt att hålla dem i en miljö som främjar deras naturliga beteenden på cirkus.
  • Förbud mot att hålla djur uppbundna längre perioder. Djur i uppbundna system visar fler onormala beteenden och stereotypier än djur i lösdrift och därför borde uppbundna system förbjudas.
  • Förslag till förtydligande av begreppet naturligt beteende. Enligt  § 4 Djurskyddslagen (1988:534) ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Men vad innebär det att kunna bete sig naturligt? I utredningen till den nya djurskyddslagen föreslås att naturligt beteende förtydligas. Djur ska enligt utredningen hållas och skötas på ett sådant sätt att de ges möjlighet att utföra de beteenden som djuren är starkt motiverade för och som ger dem funktionell återkoppling, d.v.s. minskar djurets motivation att utföra beteendet. Det här gäller dock inte alla beteenden utan begränsas till djurens behov av rörelse, vila, komfort, sysselsättning, födosök och socialt umgänge. Vissa naturliga beteenden kan nämligen vara oönskade i fågenskap, t.ex. att para sig eller att slåss. 
P1010038

Några av förslagen i utredningen till den nya djurskyddslagen är ett förtydligande av begreppet naturligt beteende och ett förbud mot att djur hålls uppbundna lägre perioder. Foto: Anna-Maria Svedberg

Källor:
Tidningen Djurskyddet – DJURSKYDDSLAGEN SKJUTS PÅ OKLAR FRAMTID
Djurskyddslagen (1988:534)
Ny djurskyddslag – Utredningen

Tags:

Comments are closed

Kategorier
Hemsidan drivs av
Arkiv