Categories:

Det har länge diskuterats om när, var och hur hunden domesticerades och blev människans bästa vän. En teori har varit att det skett samtidigt som människan blev jordbrukare, för mindre än 10 000 år sedan och att det skedde i Asien. Det var runt den tiden som våra lantbruksdjur domesticerades också. Men nu har Robert Wayne, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid UCLA, med kollegor hittat bevis för att hunden härstammar från en vargstam som levde i Europa för 18 000-32 000 år sedan, men som nu är utdöd. Enligt Wayne passar de nya bevisen in i hypotesen om att vargen, som var en stor predator, började följa efter människan när vi var samlare/jägare för att äta slaktrester efter vår jakt. Vargen blev då mindre territoriell och kom närmare och närmare människan som började använda dem för vakt och jakt, och på så vis blev hunden människans bästa vän. Dock är frågan om när, var och hur hunden domesticerades inte färdig diskuterad. Det kommer säkerligen komma nya upptäckter som stödjer andra hypoteser då DNA-teknologin fortfarande utvecklas.

http://phys.org/news/2013-11-dogs-europe-years.html

Tags:

Comments are closed

Kategorier
Hemsidan drivs av
Arkiv