Categories:

Har du också lärt dig att en viftande svans betyder en glad hund? Det är nog bland det första många fått lära sig om hundar, även jag. Tänk om det vore så enkelt ändå!

I helgen hade jag en kurs för reaktiva/känsliga hundar hos Med Hund i Roslagen. Sex hundar som reagerade på mötande hundar eller människor deltog tillsammans med sina mattar. Under helgen fokuserade vi på att hjälpa hundarna att välja rätt beteenden genom att ge dem det avstånd de behövde för att inte ta till det inlärda beteendet att skälla eller göra utfall. Vi använde oss av träningsmetoden BAT (Behaviour Adjustment Training) där hunden själv väljer vad den vill göra. Vi lägger oss  i först om den går rakt emot den andra hunden/människan. Då stannar vi den mjukt och låter den stå och titta och ta in information om hunden vill det. När hunden vänder bort huvudet, nosar i backen eller byter riktning följer vi lugnt efter hunden. Märker vi att vi kommit för nära hjälper vi hunden att vända sig bort genom att locka, flytta på oss i kopplets längd och i sista hand fysiskt flytta hunden längre bort dit den känner sig trygg.

Vid BAT-träning får hunden välja väg och fatta egna beslut. Foto: Peter Ulvatun

En del hundar viftar på svansen när de står och tittar på den andra hunden, men om den får stå kvar för nära och för länge kan den ändå göra utfall. Varför gör den det om en viftande svans betyder en glad hund? Jo, för att en viftande svans behöver inte betyda en glad hund!

Svansen är viktig för hundens kommunikation. Många hundar har en avvikande färg på svanstippen. En teori om det är för att då syns den bättre på långt avstånd. Speciellt när hunden viftar på svansen. Hundar kan vifta på svansen på många olika sätt. De kan vifta snabbt eller långsamt. Spänt eller avslappnat. Högt eller lågt. Hur en avslappnad svans hålls beror på vilken ras eller blandning hunden är. När man kollar på om svansen är hög eller låg ska man kolla på svansroten, det är ofta lättare än att kolla enbart på svanstippen. En trygg hund kan bära svansen högt. En rädd eller osäker hund har svansen lågt eller till och med mellan benen. En osäker hund bär svansen överdrivet högt, och kan förväxlas med en trygg hund. Allt detta gör att en viftande svans inte nödvändigtvis betyder en glad hund!

Svansen är viktig i hundens kommunikation, men en viftande svans betyder inte alltid en glad hund! Foto: Anna-Maria Svedberg

För att inveckla det ännu mer kan även sidan svansen viftas åt ha betydelse. En italiensk forskningsgrupp såg att hundar viftar svansen mer åt höger om de känner positiva känslor (t.ex. se sin ägare) och åt vänster om de känner negativa känslor (t.ex. en ovänlig hund). En annan forskningsgrupp fann att hundar regerar olika beroende på om de ser en hund som viftar svansen åt vänster än om hunden viftar den åt höger. När hundar såg en annan hund vifta svansen åt vänster fick de högre puls och såg oroliga ut. När de såg en annan hund vifta på svansen åt höger var de fortsatt lugna. Detta gäller inte nödvändigtvis för alla hundar, men tillräckligt många för att vara statistiskt relevant.

Hundens kommunikation är mer komplex än vi trott, och vi behöver ta hänsyn till hela hunden för att kunna tolka dess känslor och intentioner. En viftande svans betyder inte alltid en glad hund!

Källa:

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131031124916.htm

Quaranta, A., Siniscalchi, M., and Vallortigara, G. (2007). Asymmetric tail-wagging responses by dogs to different emotive stimuli. Curr. Biol. 17, R199–R201.

Siniscalchi et al. Seeing left or right asymmetric tail wagging produces different emotional responses in dogs. Current Biology, 2013

Tags:

Comments are closed

Kategorier
Hemsidan drivs av
Arkiv